INFORMACJE

 

INFORMACJE

 

Informacja o wpływie działalności wykomywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i środowisko.

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.). informuję, że w jednostce organizacyjnej:

 

Gabinet Stomatologiczny Renata Korn, ul. Wysockiego 39/2

42-2018 Częstochowa

 

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

  • uruchomieniu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące
    /typ aparatu rtg/
    1. Aparat rtg stomatologiczny Typ aparatu: "Heliodent Plus" firmy Sirona
    - producent: Sirona
  • uruchomieni pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniwania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich (typ pracowni) Pracownia Rentgenowska z zakresu diagnostyki medycznej stomatologicznej.

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatów rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg (organ wydający, nr decyzji, data wydania)

  1. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Uruchomienie Pracowni Rtg Decyzja nr 538/2010r. z dnia 23.12.2010.
  2. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskich do celu diagnostyki medycznej Decyzja nr 539/2010 r. z dnia 23.12.2010

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych/pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy w sposób pozwaloający stwierdzić prawidłowość zaliczania pracowników do tej kategorii.

 

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych (dawka skuteczna, dawka równoważna) określonych dla pracowników.

 

W dniu 01.06.2010 przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promienowania jonizującego X wokół aparatu rtg DL/702-403/35/2010
1.Stomatologiczny Punktowy Typ aparatu: "Heliodent Plus" firmy sirona
- producent: Sirona
podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz U. Nr 180, poz. 1325).

 

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą ptymalizacji wymagającą, żeby - przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej - liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

 

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.